نمونه گیری در منزل


 

انجام آزمایش خون و خونگیری در منزل و محل کار

 

به منظور رفاه حال بیماران محترم و در نظر گرفتن شرایط بیمار، پرسنل مجرب ما برای نمونه برداری به منزل شما اعزام میشوند. خدمات نمونه برداری در منزل برای بیماران بستری یا ناتوان قابل انجام می باشد.

برای انجام خون گیری در منزل برای بیمارانی که قادر به حضور در آزمایشگاه نیستند و یا مراجعینی که تمایل به خونگیری در منزل را دارند بدین منظور می توانید با مراجعه حضوری آدرس بیمار و آزمایش های درخواستی و یا نسخه پزشک را ارائه نمایید تا در اولین فرصت یا زمان مورد درخواست شما جهت نمونه گیری مراجعه شود. نمونه گیری با رعایت استاندارد های پزشکی صورت می گیرد و جواب آزمایش در کوتاه ترین زمان ممکن حاضر می شود.

 

درخواست نمونه گیری در منزل به صورت زیر انجام گیرد

همراه بیمار با در دست داشتن نسخه پزشک به آزمایشگاه مراجعه کرده و یا از طریق شماره تلفن 09335338770 با استفاده از اپلیکیشن واتساپ نسخه خود را ارسال کرده و پس از پذیرش انلاین توسط  پرسنل پذیرش مطابق درخواست پزشک،  توضیحات لازم در ارتباط با شرایط آزمایش به همراه بیمار منتقل می گردد. سپس تلفن ثابت و آدرس بیمار ثبت شده، هزینه آزمایش دریافت گردیده و در نهایت نام و ساعت حضور فرد نمونه بردار مشخص می گردد.

نمونه های گرفته شده و یا ارسالی به آزمایشگاه پاتوبیولوژی امروز به طور عمده در اکثر موارد سریعا و به صورت روزانه اکثریت تست های تخصصی و فوق تخصصی درخواستی انجام می شود. در مورد نمونه های دریافتی از طریق نمونه گیری در منزل و یا ارسالی از سایر آزمایشگاههای سطح کشور انجام تست سریعتر انجام خواهد شد.