پذیرش و نمونه گیری

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

پذیرش و نمونه گیری

 بخش پذیرش ازمایشگاه امروز شامل چهار استیشن پذیرش و جوابدهی بوده و با اکثر بیمه های تکمیلی قرار داد انلاین دارد.

بخش نمونه گیری شامل سه اتاق مجزا جهت مراجعین اقا ، خانم و خردسال بوده و مجهز به دستگاه رگ یاب می باشد.