ساعات کاری

Emrooz Lab

 ساعت کار آزمایشگاه

روزهای عادی : از ساعت 6:30 بامداد الی 20:30

پنجشنبه ها : از ساعت 6:30 بامداد الی 18:00


ساعت نمونه گیری آزمایش هایی که نیاز به ناشتایی دارند

روزهای عادی : ترجیحا از ساعت 6:30 الی 13:00

پنجشنبه ها : از ساعت 6:30 الی 12:30  


ساعت نمونه گیری آزمایش هایی که نیاز به ناشتایی ندارند

روزهای عادی : ترجیحا از ساعت 6:30 الی 20:00

پنجشنبه ها : از ساعت 6:30 الی 17:00 


ساعت جوابدهی آزمایشگاه

روزهای عادی : از ساعت 12:00 الی 17:00

لازم بذکر است، در صورت آماده بودن جواب، مراجعین در هر ساعت کاری امکان دریافت جواب از آزمایشگاه را دارند.